MENU

Ang Department of Pediatrics ng Dr.Jose Fabella Memorial Hospital ay gustong ipabatid ang aming programang pangkomunidad na naglalayon bumuo ng kultura ng kaligtisan at wastong edukasyon pangkalusugan.

Maimulat ang kaisipan at mapalawig ang kaalaman ng bawat isa para maiwasan at mapigilan ang paglaganap ng mga sakit patungo sa malusog na pamayanan.

Alamin,abangan at makibahagi sa aming mga programa.

May mga kapana-panabik na surpresa ang naghihintay sa inyo!