MENU

PABATID SA LAHAT

Sa mga nakaraang araw, ang numero para sa DJFMH OB-OPD SCHEDULING (09312144190) ay nagkaroon ng teknikal na problema. It po ay papalitan ng bagong numero 09511840337.

Pa-umanhin po sa lahat ng nagtext simula noong October 18, 2021 kung hindi po nareplyan ang inyong mensahe, maaring magtext po uli sa bagong numero na ibibigay. Paalala lang din po na kung maari huwag po mag flood text, maghintay nalang po ng reply. Maraming salamat po.

DJFMH OB-OPD SCHEDULING NEW NUMBER: 09511840337

Para sa mga BUNTIS na magpapaschedule ng PRENATAL CHECK UP sa OPD ng FABELLA.

Pakisagutan po ang mga sumusunod;

Pangalan:

Edad:

Birthday:

Ilang weeks/buwan ang pinagbubuntis:

Ika-ilang Pagbubuntis (una, pangalawa…):

Ibang sakit maliban sa pagbubuntis:

Kailan expected due date:

Bago o dating pasyente (TEAM number kung dati):

PAUNAWA

 

 • Simula sa September 1, 2020:
 1. Lahat ng Prenatal Check-up ng mga Bagong Pasyente sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital (DJFMH) Out-Patient Department (OPD) ay kailangan ipa-schedule.
 2. Magsisimula na rin magtanggap ng Video Consultations ng low-risk na buntis ang DJFMH.
 • Para magpa-schedule ng REGULAR na prenatal:
 1. Mag-text sa 0931-2144190 at ibigay ang mga sumusunod na impormasyon:
  • Mensahe: maaaring alinman sa mga sumusunod
   • Magpa-schedule ng prenatal check-up
   • Magkansela ng schedule ng prenatal check-up
   • Magpa-reschedule ng prenatal check-up
   • Iba pang katanungan (tukuyin)
  • Buong Pangalan (Una, Gitna, Apelyido)
  • Edad
  • Pang-ilang Pagbubuntis
  • Ilang Buwan na ang Pagbubuntis
  • Ibang Sakit Maliban sa Pagbubuntis
  • Telepono (cellphone o landline)
 2. Hintayin ang kasagutan at i-save ang nakatalagang schedule para sa iyong pagkonsulta. Kung hindi ka pwede sa nakatalagang schedule, tumawag o i-text ang impormasyong nakasulat sa itaas sa parehong numero para humingi ng bagong schedule.
 3. Pumunta sa DJFMH Out-Patient Department (OPD) ng maaga sa nakatakdang araw ng konsultasyon at kumuha ng numero sa pagpila sa OPD Information Area. Huwag kalimutan magsuot ng mask at face shield. Kung kinakailangan mong magkansela ng appointment, i-text ang impormasyong nakasulat sa itaas sa parehong numero para humingi ng bagong schedule.
 • Para magpa-schedule o magtanong tungkol sa Video Consultation (VC):
 1. I-text or ipadala ang mga sumusunod na impormasyon sa 0931-2144190 o sa Facebook page ng “OPD Fabella” o i visit ang aming website sa http://fabella.doh.gov.ph/.
  • Mensahe: maaaring alinman sa mga sumusunod
   • Magpa-schedule ng Video Consultation (VC)
   • Magpa-kansela ng VC appointment
   • Magpalit ng schedule ng VC appointment
   • Iba pang katanungan (tukuyin)
  • Buong Pangalan ng Pasyente
  • Pangalan ng Doktor o Team (kung lumang pasyente). Ilagay ang “Prenatal Check-up” (kung bagong pasyente)
  • Gustong Petsa at Oras ng Video Consultation
  • Cellphone Number o Email ng Pasyente
 2. Hintayin ang kasagutan. Kung hindi ka pwede sa video consultation, magpa-schedule para sa regular na prenatal (tingnan sa itaas).
 3. Kung may kumpirmadong appointment na: i-save ang petsa at oras nito at ang link na ipinadala sa iyo.
  • Kung bagong pasyente: i-download at basahin ang Pahintulot Para sa Telehealth Consultation na makikita sa Facebook page ng “OPD Fabella”. Kung sumasang-ayon sa mga nakasulat dito, pirmahan ang consent form (o ibigay ito sa iyong magulang o guardian para pirmahan) at ipadala ito sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. bago ang nakatakdang schedule ng VC.
  • Kung kinakailangan magpadala ng laboratory/ultrasound/x-ray/iba pang resulta na may kaugnayan sa karamdaman ng pasyente, i-scan o kunan ng litrato ang mga ito at ipadala sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. para maikabit sa tsart ng pasyente.
 • Mga hakbang sa pag-log-in para sa Video Consultation:
 1. Mag-log-in ng 5 minuto bago ang nakatakdang oras sa araw ng konsultasyon. Buksan ang computer, smart phone, o tablet.
 2. Kumonekta sa maganda at matatag na internet.
 3. I-type ang link na ipinadala sa iyo sa browser ng computer. Pwedeng gumamit ng Chrome, Firefox, o Safari.
 4. Payagan ang browser na gamitin ang webcam at mikropono ng computer.
 5. Nasa webpage ka na ng platform. I-type ang iyong pangalan o ang iyong Patient Health Card (PHC) number at i-click ang “check in”.
 6. Nasa Waiting Room ka na ng doktor. Hintayin ang doktor na simulan ang iyong konsultasyon.

        

         Download : Pahintulot Para Sa Telehealth Consultation

 

HOSPITAL MEMORANDUM No. 06 s. 2020

SUBJECT: Hospital Policy During the Declaration of Health Emergency Effective Immediately

 

In the interest of the service, the following will be strictly implemented during the Declaration of Health Emergency:

1. Limit visiting privileges  - Visiting hours shall remain at 10:00 am to 12:00 noon and 4:00 to 6:00 pm daily. However, each patient shall be allowed 1 visitor per day, on either visiting period (AM or PM) only. Watchers and visitors will be requested to vacate the waiting area at 7:00 am every day for cleaning of the area and may re-enter the hospital premises through the triage for temperature check;

 

2. Limit check-up at the OPD:

a. Advise prenatal checkup follow-up after every 2 - 3 months for low risk patients;

b. Well baby checkup is temporarily suspended. Advise parents on discharge to do well baby check-up nearby health centers;

c. Internal Medicine will manage medical problems of Ob-Gyn patients only. 

 

3. Personalized Care - Doctors are advised to provide cellphone number for telephone consult and appointments. Each patient should be able to identify her personal doctor;

 

4. Private Practice - Admission of private patients is temporarily suspended.