MENU

Ang tamang paghuhugas ng kamay ay isa sa mga pinakamabisang paraan upang maprotekrahan ang iyong sarili at ang iyong pamilya laban sa mga sakit. Alamin ang wastong paghuhugas ng kamay sa pamamagitan ng video na ito.

PAGHAHANDOG NG PASASALAMAT SA BARANGAY 312

 

DJFMH Pedia

 

 

Ang Department of Pediatrics ng Dr.Jose Fabella Memorial Hospital ay gustong ipabatid ang aming programang pangkomunidad na naglalayon bumuo ng kultura ng kaligtisan at wastong edukasyon pangkalusugan.

Maimulat ang kaisipan at mapalawig ang kaalaman ng bawat isa para maiwasan at mapigilan ang paglaganap ng mga sakit patungo sa malusog na pamayanan.

Alamin,abangan at makibahagi sa aming mga programa.

May mga kapana-panabik na surpresa ang naghihintay sa inyo!

"HEALTHY MIND, HEALTHY BODY:

A QUICK GUIDE ON EATING HEALTHY!"

(Pinggang Pinoy)

  

 

OBESITY, ANO NGA BA ITO?

 

 

Ngayong buwan ng Setyembre ay ipinagdiriwang ang National Childhood Obesity Awareness Month. Ito ay naglalayong magbigay kaalaman sa lahat sa mga paraan kung paano natin maiiwasan ang obesity sa bata pati na rin sa matatanda. Sama-sama nating pigilan ang obesity para sa malusog na kinabukasan.

PROPER HANDWASHING

(Tamang Paraan ng Paghuhugas ng Kamay)

 

 

 

 

 

Ang tamang paghuhugas ng kamay ay isa sa mga pinakamabisang paraan upang maprotekrahan ang iyong sarili at ang iyong pamilya laban sa mga sakit. Alamin ang wastong paghuhugas ng kamay sa pamamagitan ng video na ito. 

 

 

 BEAT THE HEAT! BAWAL MAGKASAKIT

 

 

MABUHAY!!

Para sa Mas PINASLAKAS na Bakunahan ng ating Ospital, tayo po ay patuloy na nag babakuna tuwing MARTES at HUWEBES, sa Fabella Tayuman at tuwing LUNES, MIERKULES at BIYERNES sa OPD Room 3 sa Old Fabella Hospital, mula alas-8 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan na magpabakuna at kami po ay bukas sa lahat ng nais magpabakuna.

Tayo po ay nagbibigay ng bakuna mula edad:

>> 12 - 17yo - 1st, 2nd Primary Dose at Booster Dose

>> 18 and Above - 1st, 2nd Primary Dose at 1st and 2nd Booster Dose.

Dalhin lamang ang mga sumusunod:

1. Valid ID
2. Birth Certificate o Student ID (para sa 5 - 17 yo and edad)
3. Pen